Ciekawostki

KALENDARIUM

19 III 1542r.

Na zamku w Skokówce urodził się Jan Syriusz Zamoyski - syn Stanisława Zamoyskiego (kasztelana chełmskiego).

 1555r.

Wyjechał do Strasburga do sławnej uczelni mistrza Struma - słuchał pilnie wykładów sławnego humanisty i teologa.

 1556r.

Udał się na studia do paryskiego Kolegium Królewskiego (College Royal) i Sorbony.

 1559r.

Powrócił do kraju.

 1560r.

Wyjechał na studia na Uniwersytecie w Padwie - studiował prawo i tu uzyskał doktorat prawa.

 1565r.

Powrócił na stałe do kraju i został sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta.

 1572r.

Po śmierci Zygmunta Augusta (7 VII 1572r.) Zamoyski rzucił się w wir agitacji. Stał się wtedy rzecznikiem elekcji viritim – wyboru władzy przez ogół polskich feudałów.

 IV 1573r.

Zamoyski poparł kandydaturę Henryka Walezego. Królem został obrany królewicz francuski Henryk Walezy. Jan jeździł do Paryża po króla.

 15 VII 1575r.

Szlachta ogłosiła królową Annę Jagiellonkę i dała jej za męża Stefana Batorego.

 1 V 1576r.

Po koronacji, Stefan Batory mianował Jana podkanclerzem. 

 1578r.

Jan Zamoyski został kanclerzem wielkim koronnym.

 1580r.

Zamoyski rozpoczął budowę Zamościa.

 11 VIII 1581r.

Batory mianował Zamoyskiego hetmanem wielkim koronnym i ponadto obdarzył hetmana licznymi starostwami, dzierżawami i nadaniami.

 1585r.

Zamoyski był prawą ręką króla w realizowaniu planów politycznych i zwalczaniu opozycji. Zborowscy nie ośmielili się wystąpić zbrojnie.

 9 VIII 1587r.

Zamoyski przeforsował kandydaturę Zygmunta III Wazy.

 1589r.

Założył w Zamościu szkołę średnią pod kierownictwem Sebastiana Klonowicza.

 1589r.

Ustanowił tzw. organizację Zamoyską.

 1590r.

Po śmierci Gryzeldy Batorówny ożenił się po raz czwarty z młodszą o 21 lat kasztelanką sandomierską Barbarą Tarnowską. Z tego związku doczekał się syna Tomasza

 1594r.

Założył akademię Zamoyską.

 1601r.

Został dowódcą wielkiej wyprawy przeciw Szwedom w Inflantach.

 1602r.

Po wojnie szwedzkiej odsunął się na pewien czas od życia politycznego i zajął się organizacją swego ogromnego majątku, budową Zamościa, sprawami oświaty i kultury.

 3 VI 1605r.

Zamość. Silny atak apopleksji położył kres życia hetmana.

 


 

HISTORIA HERBU

CiekawostkiHerb Zamoyskich - Jelita (w tarczy trzy skrzyżowane kopie, nad tarczą hełm w dziewięciopałkowej koronie hrabiowskiej i pół kozła, i napis ''To mniej boli'')

Średniowieczna legenda wiąże pochodzenie dewizy i herbu z bitwą pod Płowcami w 1331r., w której wojsko polskie pokonało Krzyżaków. Objeżdżając pobojowisko król Władysław Łokietek ujrzał leżącego protoplastę Zamoyskich, Floriana Szarego, rannego i oburącz podtrzymującego jelita wy-padające z rozprutego trzema włóczniami brzucha.

Król zawołał ze współczuciem: ''Co za straszną mękę cierpi ten rycerz!'' na co Florian ostatkiem sił odpowiedział: ''To mniej boli niż cierpienia, które zadaje zły sąsiad". Król go pocieszył i  obiecał uwolnić od prześladowcy. Tak też się stało: król nie tylko uwolnił Floriana od złego sąsiada, obdarował go po pańsku i zmienił znak herbowy Koźle Rogi na Trzy Kopie z nazwą Jelita i hasłem ''To mniej boli''.

 

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.