KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
W ZSiPO W MAGNUSZEWIE

 

LP WYDARZENIE Data
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2017 r. (sobota)

Rady pedagogiczne:

Klasyfikacyjne śródroczne  posiedzenie RP Klasyfikacyjne posiedzenie RP

Klasyfikacyjne roczne  posiedzenie RP Klasyfikacyjne posiedzenie RP

Plenarne posiedzenie RP

29.01.2018 r.,

18.06.2018 r.

22.06.2018 r.

Wszystkich Świętych 01.11.2017 r. (środa)
Rocznica Odzyskania Niepodległości 10.11.2017r. (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017-31.12.2017 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych dla szkoły policealnej 26.01.2018 r. (piątek)
Ferie zimowe 15.01- 28.01.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018 r.
10  Egzamin gimnazjalny

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny– 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

11  Egzamin z kwalifikacji  w szkole policealnej

10.01.2018r. - praktyczny

11.01.2018r. - pisemny

12  Święto Pracy 01.05.2018 r. (Wtorek)
13  Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2018 r. (czwartek)
14  Boże Ciało 31.05.2018 r. (czwartek)
15  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23. 06.2018 r. (piątek)
16 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w ZSiPO w Magnuszewie

18.04.2018 r., 19.04.2018 r., 20.04.2018 r. – egzamin gimnazjalny

30.04.2018 r. (poniedziałek)

02.05.2018 r. (środa)

04.05.2018 r. (piątek)

01.06.2018 r. (piątek)

02.11.2017r. (czwartek)

Dla uczniów LO dodatkowo 03.11.2017r. (piątek)

17  Zebrania z rodzicami

19.09.2017 r. - Samorządowe Przedszkole, PSP, PG, LO

15.11.2017 r. - Samorządowe Przedszkole, PSP, PG, LO

01.02.2018 r. - Samorządowe Przedszkole, PSP, PG, LO

12.04.2018 r. - Samorządowe Przedszkole, PSP, PG, LO

18  Konsultacje rodziców z nauczycielami

02.10.2017 r. 17:00 - 18:00

04.12.2017 r. 17:00 - 18:00

05.03.2018 r. 17:00 - 18:00

07.05.2018 r. 17:00 - 18:00

04.06.2018 r. 17:00 - 18:00

I semestr  trwa  17 tygodni – do 12.01.2018 r.

II semestr trwa  18  tygodni – do 22.06.2018 r.

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.