REGULAMIN ICIM

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

REGULAMIN

 1. Z ICIM mogą korzystać nauczyciele, personel i uczniowie Zespołu Szkół.
 2. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyk.
 3. Komputery w bibliotece służą przede wszystkim do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów multimedialnych w programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych.
 4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
 5. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 7. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu komputera użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 9. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki..
 10. Użytkowanie kserokopiarki, skanera, odtwarzacza CD, nagrywarki i drukarki jest możliwe tylko za zgodą bibliotekarza.
 11. Zabrania się:
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
 • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
 • wysyłania wiadomości tekstowych sms,
 • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
 • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
 • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię, przemoc, treści nieetyczne oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 2. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas , wskazany przez opiekuna.
 3. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.