INFORMACJA

INFORMACJA
Dnia 17 sierpnia 2015roku o godzinie 9.00
odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przyjętych
do Samorządowego Przedszkola w Magnuszewie w roku szkolnym 2015/2016.

Obecność obowiązkowa – podpisywanie umów,
prosimy o zabranie dowodów osobistych.

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
Wnioski należy składać do dnia 10 września 2015r.

Dnia 23 czerwca 2015r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – "Wykrawka szkolna”
Pomocą obejmuje się:
1. Uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.
2. Uczniów:

 • słabowidzących,
 • niedosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniające lokalne warunki ekonomiczne i społeczne( np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie).
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Kwota dofinansowania:

 • dla uczniów klasy III szkoły podstawowej - 225 zł.
 • dla uczniów z orzeczeniami od 175 zł do 303,50 zł.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE.

Już WAKACJE!

Szanowni Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy!

wakacje 2015

Minął kolejny rok szkolny wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami. To także czas, w którym należało sprostać różnym wyzwaniom i trudnościom. 
Nasza szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi, za które serdecznie dziękujemy Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom.
Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Do zobaczenia po wakacjach!

Dyrekcja ZSiPO
w Magnuszewie

OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI - 1 czerwca 2015r

patW związku z realizacją założeń programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach w dniu 1 czerwca 2015r. zorganizowała na terenie „Ogródka Jordanowskiego” Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Celem przedsięwzięcia była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej oraz promocja innowacyjnych działań profilaktycznych.

W profilaktycznym przedsięwzięciu wzięło udział osiem szkół z powiatu kozienickiego, w tym po raz pierwszy nasza szkoła. Uczniowie prezentowali przedstawienia teatralne, skecze i piosenki. Uczennice klasy trzeciej z naszego gimnazjum wykonały dwa utwory. Zuzanna Arciszewska zaśpiewała piosenkę „Tato nie pij” , natomiast piosenkę „Wróć tatusiu” – wykonała Weronika Sobota a na gitarze grała Klaudia Arciszewska.

Czytaj więcej...

KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

konkursa1Dnia 29 maja 2015r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.
3-osobowe gimnazjalne drużyny musiały uporać się z zestawami pytań przygotowanymi przez nauczycieli języka angielskiego.

W skład zwycięskiej grupy weszły: Aleksandra Grądziel , Weronika Sobota z klasy IIIa oraz Oliwia Szaraniec z klasy Ia.
Na II miejscu uplasowali się Patrycja Bogucka, Jakub Grądziel oraz Hubert Jasion z klasy IIIb.
III miejsce uzyskali: Agnieszka Oziembło, Cezary Kreczmański oraz Piotr Leszczyński z klasy IIIa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

SUPER SPELLER - dyktando z języka angielskiego

konkursa220 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs SUPER SPELLER-dyktando z języka angielskiego. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i polegał na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Celem konkursu było:

• Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim;
• Promowanie nauki języka angielskiego;
• Podniesienie poziomu umiejętności językowych, szczególnie rozumienia tekstu słuchanego i umiejętności pisania;
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
• Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych wykorzystywanych w angielskim tekście pisanym.

Czytaj więcej...

Gry i zabawy dla najmłodszych!

grym8 czerwca 2015r. w naszej szkole odbył się gminny turniej gier i zabaw. Wzięły w nim udział drużyny dzieci klas I-IV ze szkoły podstawowej w Magnuszewie, Rozniszewie i Chmielewie.
Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła Publiczna Szkoła Podstawowa w Magnuszewie, II miejsce zajęła PSP w Rozniszewie, III miejsce PSP w Chmielewie.
Naszą gminę w powiatowym finale w ramach XVII Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej reprezentować będzie drużyna z PSP w Magnuszewie.
DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY!

M. Kusio, B. Kowalczyk-Pawlak

"ZIELONA SZKOŁA" - KOTLINA KŁODZKA

DSCN6505mW dniach 18-22.05.2015r. uczniowie klas 4-6 SP w Magnuszewie uczestniczyli w "Zielonej szkole" zorganizowanej przez p.Ewę Stopkę, p. Renatę Maciejowską-Zych, p. Agnieszkę Drągowską oraz p. Dorotę Mazur. W ciągu pięciu dni dzieci poznawały zabytki i podziwiały piękno przyrody Kotliny Kłodzkiej.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili Opactwo w Henrykowie, którego początki sięgają 1222 roku. Wtedy to książę Henryk I Brodaty wydał Mikołajowi, kanonikowi katedralnemu wrocławskiemu, zgodę na osadzenie w Henrykowie, w dolinie rzeki Oławy, zakonu cystersów – filii opactwa z Lubiąża. Mikołaj był pomysłodawcą osadzenia cystersów w Henrykowie, oficjalnym fundatorem opactwa był zaś książę Henryk II Pobożny, syn Henryka Brodatego. Oznacza to, że klasztor henrykowski miał protekcję książąt śląskich, co było gwarantem jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.